close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 18 grudnia 2018

  11 grudnia 2018 r. w sali wystawienniczej Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego odbyło się otwarcie wystawy „Wieczność i chwila. 1918 – 1939 – Polska silna architekturą” poświęconej polskiej architekturze okresu międzywojennego.

  Przedstawiono na niej 31 plansz wystawienniczych, dopracowanych przez Konsulat Generalny RP w Brześciu i Instytut Polski w Mińsku przy współpracy z dr. hab. Michałem Pszczółkowskim z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wystawa pierwotnie prezentująca budowle znajdujące się obecnie w środkowej Polsce została poszerzona o cenne informacje na temat zabytków polskiej architektury okresu międzywojennego współcześnie znajdujących się na terenie Zachodniej Białorusi – w Brześciu, Grodnie, Baranowiczach, Nowogródku i innych miastach i miasteczkach. Dopracowana wystawa zawiera także informacje na temat polskich architektów, którzy pracowali na Kresach, w szczególności na terytorium współczesnej Białorusi.

  Wystawę otworzyli Konsul Generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz, Pierwszy Prorektor Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego Aleksander Omieljaniuk i dr hab. Michał Pszczółkowski. Konsul Generalny RP w Brześciu w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na istotną rolę, którą odgrywała architektura w okresie międzywojnia: rozwój i kształtowanie przestrzeni publicznej wtedy były także związane z umocnieniem tożsamości narodowej oraz jedności narodu. Prorektor BPUT wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę polsko-białoruską i realizację wspólnych projektów. Dr hab. Michał Pszczółkowski natomiast podkreślił ważność wspólnych prac badawczych nad dziedzictwem architektonicznym i urbanistyką tego okresu historycznego i prowadzenia otwartego dialogu pomiędzy naukowcami.

  12 grudnia 2018 r. dr hab. Michał Pszczółkowski poprowadził otwarty wykład dla pracowników i studentów-magistrantów BPUT na temat „Tradycje i współczesność w architekturze międzywojennej Zachodniej Białorusi”. Zaprezentował główne stylistyczne kierunki w architekturze tego okresu, ich specyfikę i dynamikę rozwoju na przykładzie budynków w Brześciu, Nowogródku, Lidzie, Kobryniu, Baranowiczach, Grodnie i in.

  Wystawa została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Fundację Centrum Architektury, Konsulat Generalny RP w Brześciu oraz Instytut Polski w Mińsku we współpracy z Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Brześciu.

  Wystawa trwa do 18 grudnia 2018 r.

  47687371_2098874953484430_3791932295271677952_o
  47688423_2098876203484305_6791444537475596288_o
  47689224_2098875156817743_950170259069861888_o (2)
  48059268_2098874736817785_5740706721521729536_o
  48277417_2098874976817761_2995553532192489472_o
  48354960_2098874586817800_7744669201192714240_o
  48357686_2098875973484328_8461212867360718848_o
  48357961_2098874750151117_7105453371762409472_o (
  48363662_2098874963484429_2458831337730080768_o
  48368933_2098876163484309_5978531657840328704_o (
  48372021_2098876003484325_394903164622471168_o
  48372994_2098877173484208_6056078825672933376_o
  48406618_2098874763484449_256146712752553984_o (2)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: