close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 14 września 2016

  Rejestracja na rozmowę z konsulem ws. Karty Polaka.

  Konsulat Generalny RP w Brześciu uprzejmie informuje, iż z dniem 16 września 2016 r. nastąpią zmiany w  zasadach zapisów na rozmowę z konsulem w sprawie otrzymania Karty Polaka. Odbywać się one będą w każdy piątek, o ile nie jest to dzień wolny od pracy, w godzinach od 10.00 do 12.00. O odstępstwach od wyznaczonej, stałej daty zapisów będziemy informować na stronie internetowej urzędu w dziale aktualności, z odpowiednim wyprzedzeniem.

   

  Specjalnie w tym celu udostępniane będą dwa numery telefonów:  +375 33 90 444 55 oraz +375 33 90 444 99. W przypadku wcześniejszego (przed 12.00) wykorzystania puli dostępnych miejsc zapisy zostaną zakończone wcześniej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż ww. numery telefonów będą aktywne tylko w czasie trwania zapisów.

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu uprzejmie informuje, że:

   

  1. Konsulowie przeprowadzają rozmowy wyłącznie od poniedziałku do czwartku, o ile nie są to dni świąteczne;
  2. Rozmowy z pracownikami Konsulatu prowadzącymi zapisy odbywają się tylko w języku polskim i nigdy nie trwają dłużej niż 1 min, operator nigdy nie prosi o oczekiwanie na zapis;
  3. Konsulat nie współpracuje z jakimikolwiek podmiotami w kwestii zapisów na rozmowę w sprawie uzyskania Karty Polaka.

   

  Osoby należące do poniższych kategorii:

  - powyżej 65 roku życia,

  - wnioskujący o przedłużenie ważności Karty Polaka,

  - wnioskujący o wydanie duplikatu Karty Polaka,

  - niepełnoletni z rodzin wielodzietnych (co najmniej 3 dzieci, zapisywanych na jedną datę) – w tym przypadku zapisuje rodzic;

  - wnioskujący o wydanie nowej Karty Polaka w związku ze zmianą danych osobowych

  mogą zapisywać się na rozmowę w sprawie Karty Polaka w każdy dzień roboczy pod nr telefonu +375 162 27 00 17, w godzinach 9.00-15.00.   

   

  Uwaga:

  Każdy dzwoniący może zapisać wyłącznie siebie lub swoje niepełnoletnie dzieci. Rejestracja odbywa się w języku polskim, którego znajomość będzie wstępnie weryfikowana już podczas zapisu. Osoby, które nie wykażą się dostateczną znajomością języka nie zostaną zapisane. Niedopuszczalne jest używanie numerów zastrzeżonych – pokazujący się podczas rozmowy nr telefonu zostanie automatycznie zapisany jako kontaktowy. Konsulat Generalny RP w Brześciu zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z petentem w celu potwierdzenia wizyty.

   

  Każdorazowo należy wcześniej przygotować i przynieść ze sobą komplet wymaganych dokumentów – osoby bez niezbędnych dokumentów nie będą mogły złożyć wniosku i będą musiały ustalić termin nowej wizyty na wyżej opisanych zasadach.

   

  Uwaga:

  W powyższym kontekście Informujemy, iż adres email: brzesc.kartapolaka@msz.gov.pl służyć będzie wyłącznie do udzielania informacji, które nie są dostępne na stronie internetowej. Konsulat nie będzie odpowiadał na korespondencję, w tym podania dot. zapisów na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka.

   

  Uprzejmie informujemy, że  w obecnym stanie prawnym podczas rozmowy z konsulem wymagana jest obecność nieletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem Karty Polaka prosimy o zapoznanie się z nowymi wzorami wniosków.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: