close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

     

  • AKTUALNOŚCI

  • 10 września 2018

    W ramach realizacji projektu „Strażnicy Pamięci” przez Brzeski Obwodowy Oddział Związku Polaków na Białorusi, po wstępnych konsultacjach z konserwatorem zabytków Giennadijem Kozieł z Prużan, wykonano prace renowacyjne przy grobie weterana Powstania Styczniowego Seweryna Malinowskiego na cmentarzu przy ul. Nikolskiej w Kobryniu.