close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

     

  • POLONIA

  • Polska mniejszość narodowa żyjąca w brzeskim okręgu konsularnym zajmuje na Białorusi trzecie po obwodzie grodzieńskim i mińskim miejsce pod względem liczebności. Z danych statystycznych opublikowanych w 2010 r. opracowanych na podstawie ogólnobiałoruskiego spisu ludności (14-24.10.2009 r.) wynika, że na terenie państwa białoruskiego mieszka 295 tys. Polaków, z czego 17 539 w obwodzie brzeskim. Środowiska polskie są skupione w większych miastach i leżących wokół nich miasteczkach (Brześć, Kobryń, Czernawczyce, Kamieniec, Pińsk, Baranowicze, Lachowicze, Łahiszyn) oraz na terenach wiejskich (np. rejon baranowicki).